de mon

De mon van Yushinkan is blad van de Ginko, de Japanse notenboom (Ginkgo biloba). Deze mon is ontworpen door Mathieu Doorduyn van Yushinkan om het saamhorigheidsgevoel te versterken en het creeren van een eigen identiteit.

Historisch gezien is het gebruik van een kamon in Japan sterk aan regels gebonden. Enerzijds waren vele kamon exclusief toebedeeld aan bepaalde personen, families of organisaties. Anderzijds werden nieuwe mon veelal ontworpen door kleine aannpassingen te maken aan reeds bestaande voorbeelden. Heden ten dagen is het gebruik van kamon stukken vrijer. Daarom is voor Yushinkan, in goed overleg gekozen voor een nieuw ontwerp met een traditionele uitstraling. In Japanse termen zou de afbeelding vallen in de icyou-categorie: een mon met een of meerdere ginko bladeren.

De keuze voor ginko is geen toevallige. Deze boom neemt een belangrijke plaats in binnen de Aziatische mythologie. In Japan zelf vinden we ginko vaak rond historische gebouwen en tempels. Dat zegt ook iets over de levensduur ervan: er zijn exemplaren van 3.000 jaar oud gevonden. Daarnaast blijkt de ginko met 270 miljoen jaar een van de oudste boomsoorten ter wereld. In Japan wordt de boom gezien als een symbool van onveranderlijkheid, hoop en tijdsloosheid. Er is ook een sterk verband tussen de ginko en Utrecht: in de oude hortus botanicus in het hart van Utrecht staat de oudste ginko buiten het Verre Oosten. Dit verbindt de ginko met discipline in het traditionele hart van Utrecht, de plaats waar Yushinkan een traditionele Japanse discipline uitdraagt.

Yushinkan mon
Yushinkan mon

De Yushinkan mon