doelstellingen

De Nederlandse Stichting Shinkage ryu is opgericht 2009 en heeft ten doel het bevorderen van de beoefening van de Shinkage ryu, zoals onderwezen in de lijn van Kashima Kiyotaka sensei, Akita Moriji sensei, Matsuoka Yoshitaka sensei, of diens rechtmatige opvolger Kinomoto Miyuki sensei, in de ruimste zin des woords, in Nederland, of in Europees verband op verzoek van Matsuoka sensei. De Stichting tracht dit doel te bereiken door het organiseren van trainingen, stages, seminars en ontmoetingen, het geven van demonstraties, presentaties en lezingen, het onderhouden van de website www.shinkageryu.nl en aansluiting te zoeken bij de Nederlandse Kendo Renmei. De Stichting werkt bovendien nauw samen met haar zusterorganisaties in Japan en Europa.

kamon

De kamon van Nederlandse Stichting Shinkage ryu is de daki myoga: twee elkaar en de mi (schat) in het midden omarmende takken van een gemberplant. Deze mon heeft Yushinkan dojo in 2002 van Ishido sensei gekregen. De Japanse gember is zeer taaie, winterharde plant die standvastigheid symboliseert. Geschreven met andere kanji betekent het woord myoga ook 'zegeningen van de goden.' De mon was officieel in gebruik bij de Horike, een kleine Tozama daimyo-familie in Nagano Ken, en de Nabeshima familie uit Saga op Kyushu, bekend uit de Hagakure. De daki myoga zijn tevens geassocieerd met de Yushinkan dojo van Nakayama sensei in Tokyo.

website

De website van de Nederlandse Stichting Shinkage ryu is te vinden op het volgende adres:

www.shinkageryu.nl

Mon Stichting Shinkage ryu Nederland